Privacy

Via de online dienst www.woodekees.com van Woodekees worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Woodekees acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 • Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
  • -duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • -proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • -u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • -passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • -uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Woodekees is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer [NUMMER MELDING CBP]. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [DATUM LAATSTE WIJZIGING].

DOELEINDEN VAN VERWERKING

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
  • -het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder verstaan het leveren van de diensten die u bij ons afneemt;
  • -het sturen van een nieuwsbrief;
  • -het analyseren van statistieken en optimaliseren van de diensten en de website.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als bedrijf/werknemer van een bedrijf gebruiken.

 • Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
  • -NAW gegevens
  • -Telefoonnummer
  • -Factuuradres
  • -Emailadres
  • -Betalingsgegevens

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 • Wij verzamelen uw:
  • -NAW gegevens
  • -Telefoonnummer
  • -E-mailadres
 • Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
  • -per mail
  • -per telefoon

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

REGISTREREN

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 • Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
  • -uw NAW gegevens
  • -uw telefoonnummer
  • -uw e-mailadres
 • Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Om toegang te krijgen tot ons online portaal vragen wij van u
  • -uw NAW gegevens
  • -uw telefoonnummer
  • -uw e-mailadres

AANKOPEN

Via www.woodekees.com kunt u een betaald abonnement afsluiten.

 • Hierbij vragen wij de volgende gegevens:
  • - NAW gegevens
  • - Telefoonnummer
  • - Factuuradres
  • - Emailadres
  • - Betalingsgegevens

ADVERTENTIES

Onze dienst vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

 • Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:
  • - door u zelf opgegeven interesses
  • - langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van u
  • - de paden waarlangs u door de dienst navigeert
  • - statistieken over hoe u de dienst gebruikt

VERSTREKKING AAN DERDEN

 • Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens:
  • - uw NAW gegevens
  • - uw telefoonnummer
  • - uw e-mailadres
  • - uw betaalgegevens

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten mogelijk uw persoonsgegevens.

COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen registreren. Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief heeft verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die u vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op 'accepteren' te klikken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring. Door op 'instellingen' te klikken, kunt u kiezen om ons toestemming te geven voor (1) alleen het plaatsen van die cookies die strikt noodzakelijk zijn om de website te laten werken (2) of alle cookies, inclusief die van Google Analytics. U kunt uw instellingen altijd aanpassen door op de link naar 'cookie-instellingen' in de footer te klikken.

GOOGLE ANALYTICS

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma's en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview (http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html).

BEVEILIGING

 • Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
  • - logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  • - beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
  • - doelgebonden toegangsbeperkingen;
  • - controle op toegekende bevoegdheden.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via vragen@woodekees.com, of per traditionele post op het volgende adres.

Woodekees

Johan Braakensiekhof 21

1068KK Amsterdam

Nederland

T: 06 - 18683830

E: vragen@woodekees.com

W: www.woodekees.com